Prosjekt Forum AS
Prosjektkvalitet - Fra idé til gevinstrealisering

KURS  -  PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE - 25. og 26. mai 2020
i Oslo

Arbeidsform

Kurset er praktisk rettet, og forutsetter at deltakerne i løpet av kursperioden utarbeider ferdige planer for eget prosjekt. Kurset er lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter

Varighet
2 dager.

Temaliste

 • Begreper og definisjoner i prosjektarbeid
 • Oppdeling i faser og delprosjekter
 • Prosjektetablering og -organisering - Prosjektets integrering i basisorganisasjonen
 • Prosjektets mandat
 • Målformuleringer
 • Milepælplanlegging av prosjekter
 • Om prosjektdeltakere rolle og ansvar
 • Organisering av prosjekter, ressursinnsats, kalendertid, tidsfrister og ferdigdato
 • Aktivitetsplanlegging - Aktivitetsansvarskart
 • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift

Pris
Kr. 9.700,- pr. deltaker, hver fjerde deltaker fra samme virksomhet deltar gratis. Prisen inkluderer lunsj, frukt og fyldig kursdokumentasjon.


Påmelding til kurset her.


- Vi garanterer kursplass ved påmelding 4 uker før kursstart
- Fri avbestilling av kursplass frem til 3 uker før kursstart
- Avbestilling senere enn 3 uker før kursstart, medfører at halv kursavgift av normalpris må betales